Cherin Awad

Alrisalah Skandinaviska Stiftelses Första skandinaviska forum för intercivilisatorisk kommunikation gästades av, bland andra Cherin Awad. Continue reading

Ivar Fernemo

Alrisalah Skandinaviska Stiftelses Första skandinaviska forum för intercivilisatorisk kommunikation gästades av, bland andra Ivar Fernemo. Continue reading

Adel al-Hamdi

Alrisalah Skandinaviska Stiftelses Första skandinaviska forum för intercivilisatorisk kommunikation gästades av, bland andra Adel al-Hamdi. Continue reading

Dr. Walid Saqqaf

Alrisalah Skandinaviska Stiftelses Första skandinaviska forum för intercivilisatorisk kommunikation gästades av, bland andra Dr. Walid Saqqaf. Continue reading

Abdul-Hameed Al-Hamdi

Alrisalah Skandinaviska Stiftelses Första skandinaviska forum för intercivilisatorisk kommunikation gästades av, bland andra Abdul-Hameed Al-Hamdi. Continue reading

Dr. Mohammad Asif Aslam

Alrisalah Skandinaviska Stiftelses Första skandinaviska forum för intercivilisatorisk kommunikation gästades av, bland andra Dr. Mohammad Asif Aslam. Continue reading

Hussain AlDoudi

Alrisalah Skandinaviska Stiftelses Första skandinaviska forum för intercivilisatorisk kommunikation gästades av, bland andra Hussain AlDoudi. Continue reading

Khalil Jaafar Mashab Algehechi

Alrisalah Skandinaviska Stiftelses Första skandinaviska forum för intercivilisatorisk kommunikation gästades av, bland andra Khalil Jaafar Mashab Algehechi. Continue reading

Rahma Søvik

Alrisalah Skandinaviska Stiftelses Första skandinaviska forum för intercivilisatorisk kommunikation gästades av, bland andra Rahma Søvik. Continue reading

Dr. Mohammad Shadi Keskin

Alrisalah Skandinaviska Stiftelses Första skandinaviska forum för intercivilisatorisk kommunikation gästades av, bland andra Dr. Mohammad Shadi Keskin. Continue reading

Muhammed Daho

Alrisalah Skandinaviska Stiftelses Första skandinaviska forum för intercivilisatorisk kommunikation gästades av, bland andra Muhammed Daho. Continue reading

Shahin Mahmud

Alrisalah Skandinaviska Stiftelses Första skandinaviska forum för intercivilisatorisk kommunikation gästades av, bland andra Shahin Mahmud. Continue reading

Skandinaviskt forum om intercivilisatorisk kommunikation

Alrisalah Skandinaviska Stiftelse är ständigt aktivt inom kultur och intercivilisatorisk kommunikation och med att främja arabisk och islamisk kultur. Vår målsättning är att bygga broar mellan de skandinaviska samhällenas olika folklager, bygga upp en harmoni och skapa ömsesidig förståelse. Det … Continue reading

Saudiarabiens nationaldag

Den saudiska ambassaden i Stockholm uppmärksammade kungadömet Saudiarabiens enande genom att fira sin 84:e nationaldag. Alrisalah Skandinaviska Stiftelse var glada att kunna delta och representerades av sin VD Hussein Aldaoudi och pr-chef Hussein Al-Essa. VD framförde sina gratulationer till ambassadör … Continue reading

Generalsekreteraren och VD besöker Kuwaits ambassad i Stockholm

Alrisalah Skandinaviska Stiftelses generalsekreterare shaikh Abdulrahman Al-Akeel, VD Hussein Aldaoudi och pr-chef Hussein Al-Essa besökte Kuwaits ambassadör Ali Nukhaylan på den kuwaitiska ambassaden i den svenska huvudstaden Stockholm, och delegationen välkomnades hjärtligt. Mötet ägde rum i en vänskaplig anda och … Continue reading

Skolavslutning på Alsalamskolan i Örebro

Generalsekreterare Sheikh Abdulrahman Al-Akeel, skolchef Hussein Aldaoudi och rektor Shahin Mahmoud deltog alla i de festligheter som markerade slutet på läsåret 2013/2014 vid Alsalam-skolan i Örebro. Såväl elever som föräldrar bidrog till evenemanget som var fyllt av olika aktiviteter som … Continue reading

Avslutningsfirande på förskolan Alsalam

Generalsekreterare Sheikh Abdulrahman Al-Akeel och skolchef Hussein Aldaoudi var båda närvarande tillsammans med föräldrar för att delta i avslutningsfirandet som hölls på avdelningen Jasmine när läsåret 2013/2014 hade nått sitt slut. Ceremonin var full av aktiviteter som spred glädje och … Continue reading

Generalsekreteraren besöker Stiftelsens huvudkontor i Örebro

Alrisalah Skandinaviska Stiftelses generalsekreterare, Sheikh Abdul Rahman Al-Akeel, besökte huvudorten för Stiftelsens sekretariat och deltog i firandet av skolavslutningen för läsåret 2013-2014. Han bekantade sig också närmare med de senaste projekten och verksamheter som Stiftelsens avdelningar driver i nuläget. Generalsekreteraren … Continue reading

Stiftelsen deltar i konferensen och utställningen Scandinavian Educational Technology Transformation (SETT) 2014

Genom Alrisalah Skandinaviska Stiftelses VD Hussein Aldaoudi och dess utbildningschef Shahin Mahmoud kunde stiftelsen närvara vid konferensen och utställningen Scandinavian Educational Technology Transformation 2014 i Stockholm. Övriga deltagare utgjordes av kommunala representanter, skolledare, lärare och fritidspedagoger med flera. Leverantörer hade … Continue reading

Stiftelsens VD besöker Saudiarabiens ambassadör till Sverige

Alrisalah Skandinaviska Stiftelses VD , Hussein Al – Daoudi, besökte Saudiarabiens ambassad i Stockholm under dagen och träffade ambassadör Ibrahim bin Saad bin Ibrahim Al Ibrahim. Continue reading

Det andra utbildnings forumet för ledarskap i utbildning hålls i Istanbul

Utveckling av ledarskap och ansvar bland elever är av yttersta vikt för utbildningsinstitutioner på alla nivåer. Alla sådana verksamheter måste därför hjälpa till att bygga upp grunden för denna utveckling och arbetar hårt mot att bevara den genom att erbjuda rätt miljö och lämpliga resurser som kan bidra till att utveckla och kultivera dessa färdigheter. Continue reading

Örebros kommunalråd besöker stiftelsens huvudkontor

Maria Haglund från kommunalrådet i Örebro besökte Alrisalah Skandinaviska Stiftelses högkvarter där hon togs emot av VD Hussein Aldaoudi och utbildningsdirektör Shaheen Mahmoud. Continue reading

Stiftelsen besöker kuwaitiska ambassaden på landets nationaldag

Alrisalah Skandinaviska Stiftelses generalsekreterare shaikh Abdurahman Al-Akeel, VD Hussain Aldauodi, utbildningsdirektör Shahin Mahmoud relationsdirektör Hussain Al-Essa närvarade allensammans vid den kuwaitiska ambassaden i Stockholm där de gratulerade ambassadören Ali Al-Nukhailan på Kuwaits nationaldag. Generalsekreteraren skänkte en plakett i samband med … Continue reading

Framtidens lärande

Alrisalah Skandinaviska Stiftelses utbildningsdirektör Shahin Mahmoud deltog tillsammans med Stiftelsens VD Hussain Aldauodi i konferensen Framtidens lärande, som handlade om framtida medel för lärande i skolor genom datateknik. Evenemanget anordnades av Föreningen och Stiftelsen Dator i Utbildning (DIU) som hade … Continue reading

Stiftelsens generalsekreterare närvarar vid konferensen i Jeddah som anordnades av Islamic Development Bank

Alrisalah Skandinaviska Stiftelses generalsekreterare shaikh Abdurahman Al-Akeel och verkställande direktör Hussain Aldauodi deltog tillsammans i en konferens som arrangerats av Islamic Development Bank vid dess huvudkontor i Jeddah, Saudiarabien. Konferensen ägde rum i samband med Bankens årsdag som markerade fyrtio … Continue reading

Alrisalah Skandinaviska Stiftelse besöker Kuwaits ministerium för Awqs kansli

Mot bakgrund av Alrisalah Skandinaviska Stiftelses arbete för att utvidga och bygga upp goda relationer gjorde Stiftelsens generalsekreterare Shaikh Abdulrahman Al-Akeel, VD Hussein Aldaoudi och PR-chef Hussein Al-Essa ett besök vid Kuwaits ministerium för Awqs kansli. Continue reading