Om oss

ALRISALAH SKANDINAVISKA STIFTELSE

Alrisalah Skandinaviska Stiftelse är en organisation som arbetar för att forma och utveckla ramar för organisatoriskt arbete som ligger i linje med skandinaviska måttstockar. Stiftelsen grundades år 2003 och är specialiserad inom utbildning, kultur och intercivilisatorisk kommunikation. Huvudkontoret ligger i Örebro i Sverige. Stiftelsen har filialer i Danmark, Norge och på Island.

Vår vision
Att vara en tydlig organisation i Skandinavien med kompetens att erbjuda allmän utbildning, samt att delta i samhället genom att med hjälp av intercivilisatorisk kommunikation presentera arabisk och islamisk kultur.

Vårt budskap
Vi strävar efter att forma en grundläggande och konkurrenskraftig modell som institutionellt sticker ut, och som riktar sig till människor från de muslimska minoriteterna i Skandinavien.
Genom brobyggande och moderna metoder vill vi främja kulturell kommunikation i de skandinaviska samhällena mellan muslimer, araber och huvudströmningen i samhället.

Strategiska mål:
• Att utveckla en tydlig modell för institutioner och islamiska centra i de skandinaviska länderna.
• Att bygga upp högkvalitativa utbildningsinstitut för olika utbildningsstadier.
• Att stärka den roll som muslimska minoriteter i Skandinavien spelar.
• Att genom dialog och moderna kommunikationsmetoder bidra till att de skandinaviska samhällena, utbildningsinstituten och kulturerna blir medvetna om varandra.

Vår värdegrund
Dialog, tolerans, samexistens, hederlighet, öppenhet, kvalitet, transparens, samt att vara en god medborgare.


VERKSAMHET

Alrisalah Skandinaviska stiftelses verksamhet vilar på tre ben. Vi arbetar med utbildning, kultur och intercivilisatorisk kommunikation, samt public relations.

UTBILDNINGSAVDELNINGEN
Alrisalah Skandinaviska Stiftelses Utbildningsavdelning drivs i enlighet med formulerade mål och visioner. Avdelningen är inriktad på utbildning och fostran, miljö och hållbar utveckling, hälsa och sociala behov, såväl som konst och kultur. Därutöver arbetar avdelningen med att starta förskolor och grundskolor, samt utveckla läromedel och läroplaner för det arabiska språket och den arabiska kulturen.

AVDELNINGEN FÖR KULTUR OCH INTERCIVILISATORISK KOMMUNIKATION
Den snabba utvecklingen inom IT och olika media har ökat behovet av beskrivningar och förklaringar av kulturarv, religioner och traditioner. Avdelningen för kultur och intercivilisatorisk kommunikation bidrar till en rad olika aktiviteter såsom publikationer, utställningar och dialogkonferenser i samverkan med myndigheter och andra aktörer.