Skandinaviskt Forum

 


2014

Alrisalah Skandinaviska Stiftelse är ständigt aktivt inom kultur och intercivilisatorisk kommunikation och med att främja arabisk och islamisk kultur. Vår målsättning är att bygga broar mellan de skandinaviska samhällenas olika folklager, bygga upp en harmoni och skapa ömsesidig förståelse.
Det är i ljuset av detta arbete och denna framtida vision, att stiftelsen organiserar ett forum som heter Skandinaviskt forum om intercivilisatorisk kommunikation i Örebro 7-9 november 2014.
Forumets syfte är att så ett frö till strategisk utveckling. Vi vill bygga upp skandinaviska institutioner med förmåga att effektivt bidra till och förbättra intercivilisatorisk kommunikation. Genom sådana institutioner kan arabisk kultur och islamiska traditioner representeras och presenteras på ett bättre sätt och överbrygga existerande motsättningar i de skandinaviska samhällena.

Syften och målsättningar med forumet:

1. Att identifiera behov och fastställa prioriteringar i arbetet på området intercivilisatorisk kommunikation.
2. Att i samverkan med deltagarna utarbeta strategier och riktlinjer i syfte att på ett effektivt sätt kunna verkställa de uppgifter som åligger Alrisalah Skandinaviska Stiftelses avdelning för kultur och intercivilisatorisk kommunikation under perioden 2014-18.
3. Att erbjuda föreläsningar och seminarier som bidrar till att förbättra effektiviteten hos den individ som är verksam på området.
4. Att samverka med offentliga aktörer i Skandinavien i att utveckla intercivilisatorisk kommunikation.
5. Att samla och dokumentera allt färdigställt och pågående översättningsarbete.
6. Att utarbeta en tydlig och enhetlig vision om hur de behov som muslimer i Skandinavien har ska tillgodoses.
7. Att arbeta för att konferenser, forum och workshops på årlig basis anordnas för dem som är verksamma på området.

Det första Skandinaviskt forum om intercivilisatorisk kommunikation kommer också att diskutera teman som:

1. Intercivilisatorisk kommunikation i Skandinavien – hur den fungerar i realiteten och vilka utmaningar den står inför.
2. Muslimer med skandinavisk härkomst och deras roll i intercivilisatorisk kommunikation.
3. Media och dess roll i intercivilisatorisk kommunikation.
4. Utbildning och förberedelse för intercivilisatorisk kommunikation.
5. Betydelsen av skrivet material och översättningar inom intercivilisatorisk kommunikation.

Eftersom vår stiftelse i kraft av bred erfarenhet på området har både medel och kompetens har vi noggrant valt ut de aktörer som vi tror har förmåga att bidra till detta forum med sina idéer och perspektiv på hur vi ska gå vidare för att uppnå önskat resultat. Målet är ingenting annat än att ta hand om och tjäna de muslimska minoriteterna, men också de skandinaviska samhällena i stort. Bland dessa utvalda aktörer finns:

1. Institutioner och offentliga profiler som är aktiva på området intercivilisatorisk kommunikation.
2. Författare och översättare.
3. Imamer och föreläsare.
4. Högskolelärare.
5. Personer som arbetar med att informera om islam.
6. Personer verksamma inom media.


Program

DAG 1: fredag 7 november

Öppningsceremonins program:

17.00 – 18.00 Mottagning
18:00 – 18:05 Ceremonin öppnas
18:05 – 18:10 Recitation av några verser ur Koranen
18:10 – 18:20 En presentation av Alrisalah Skandinaviska Stiftelse
18:20 – 18:30 Alrisalah Skandinaviska Stiftelses generalsekreterare talar
18:30 – 18:35 Abdullah Alobaid talar å deltagarnas vägnar
18:35 – 18:40 Lennart Bondeson talar
18:40 – 18:45 Jan Henningsson talar å hedersgästernas vägnar
18:45 – 18:50 Alrisalah Skandinaviska Stiftelses vd talar
18.50 – 18:55 Alrisalah Skandinaviska Stiftelses chef för Avdelningen för kultur och intercivilisatorisk kommunikation talar
18:55 – Hedersomnämnanden
Ca 19:30 Middag

DAG 2: lördag 8 november

08:30 Mottagning
09:00 – 10:40 Session 1: Intercivilisatorisk kommunikation i Skandinavien, vår nutida situation och de utmaningar vi står inför.
10:40 – 11:00 Paus
11:00 – 13:20 Session 2: Muslimer med skandinavisk härkomst och deras roll i intercivilisatorisk kommunikation (12:20 – 12:40 en kort paus för zuhr-bön)
13:20 – 13:45 Paus för asr-bön
13:45 – 14:45 Lunch
14:45 – 17:15 Session 3: Media och dess roll i intercivilisatorisk kommunikation (16:05 – 16:30 en kort paus för maghrib-bön)
17:15 – 17:30 Paus
17:30 – 19:30 Session 4: Utbildning och förberedelse för intercivilisatorisk kommunikation.
19:30 – 20:30 Middag

DAG 3: söndag 9 November

08:30 Mottagning
09:00 – 10:40 Session 5: Betydelsen av skrivet material och översättningar inom intercivilisatorisk kommunikation
10:40 – 11:00 Paus
11:00 – 12:20 Avslutning: Några sista ord
12:20 – 12:40 Paus för zuhr-bön
12:40 – 14:00 Lunch


Deltagare
Abdullah bin Saleh Alobaid
Alrisalah Skandinaviska Stiftelses Första skandinaviska forum för intercivilisatorisk kommunikation gästades av, bland andra Prof. Abdullah bin Saleh Alobaid.
Countinue reading ->
Habib bin Mohammed Alharthy
Alrisalah Skandinaviska Stiftelses Första skandinaviska forum för intercivilisatorisk kommunikation gästades av, bland andra Habib bin Mohammed Alharthy.
Countinue reading ->
Jan Henningsson
Alrisalah Skandinaviska Stiftelses Första skandinaviska forum för intercivilisatorisk kommunikation gästades av, bland andra Jan Henningsson.
Countinue reading ->
Dr. Mohamed Bishari
Alrisalah Skandinaviska Stiftelses Första skandinaviska forum för intercivilisatorisk kommunikation gästades av, bland andra Dr. Mohamed Bishari.
Countinue reading ->
Bjarni Randver Sigurvinsson
Alrisalah Skandinaviska Stiftelses Första skandinaviska forum för intercivilisatorisk kommunikation gästades av, bland andra Bjarni Randver Sigurvinsson.
Countinue reading ->
Dr. Ramzi Saudi
Alrisalah Skandinaviska Stiftelses Första skandinaviska forum för intercivilisatorisk kommunikation gästades av, bland andra Dr. Ramzi Saudi.
Countinue reading ->
Osman Tawalbeh
Alrisalah Skandinaviska Stiftelses Första skandinaviska forum för intercivilisatorisk kommunikation gästades av, bland andra Osman Tawalbeh.
Countinue reading ->
Jan Henningsson
Alrisalah Skandinaviska Stiftelses Första skandinaviska forum för intercivilisatorisk kommunikation gästades av, bland andra Jan Henningsson.
Countinue reading ->
Mukhiddine Shirinov Samarqandi
Alrisalah Skandinaviska Stiftelses Första skandinaviska forum för intercivilisatorisk kommunikation gästades av, bland andra Mukhiddine Shirinov Samarqandi.
Countinue reading ->
Hassan Moussa
Alrisalah Skandinaviska Stiftelses Första skandinaviska forum för intercivilisatorisk kommunikation gästades av, bland andra Hassan Moussa.
Countinue reading ->
Naima Ström
Alrisalah Skandinaviska Stiftelses Första skandinaviska forum för intercivilisatorisk kommunikation gästades av, bland andra Naima Ström.
Countinue reading ->
Salah al-Qadri
Alrisalah Skandinaviska Stiftelses Första skandinaviska forum för intercivilisatorisk kommunikation gästades av, bland andra Salah al-Qadri.
Countinue reading ->
Ulla Parkkinen
Alrisalah Skandinaviska Stiftelses Första skandinaviska forum för intercivilisatorisk kommunikation gästades av, bland andra Ulla Parkkinen.
Countinue reading ->
Cherin Awad
Alrisalah Skandinaviska Stiftelses Första skandinaviska forum för intercivilisatorisk kommunikation gästades av, bland andra Cherin Awad.
Countinue reading ->
Ivar Fernemo
Alrisalah Skandinaviska Stiftelses Första skandinaviska forum för intercivilisatorisk kommunikation gästades av, bland andra Ivar Fernemo.
Countinue reading ->
Adel al-Hamdi
Alrisalah Skandinaviska Stiftelses Första skandinaviska forum för intercivilisatorisk kommunikation gästades av, bland andra Adel al-Hamdi.
Countinue reading ->
Dr. Walid Saqqaf
Alrisalah Skandinaviska Stiftelses Första skandinaviska forum för intercivilisatorisk kommunikation gästades av, bland andra Dr. Walid Saqqaf.
Countinue reading ->
Abdul-Hameed Al-Hamdi
Alrisalah Skandinaviska Stiftelses Första skandinaviska forum för intercivilisatorisk kommunikation gästades av, bland andra Abdul-Hameed Al-Hamdi.
Countinue reading ->
Dr. Mohammad Asif Aslam
Alrisalah Skandinaviska Stiftelses Första skandinaviska forum för intercivilisatorisk kommunikation gästades av, bland andra Dr. Mohammad Asif Aslam.
Countinue reading ->
Hussain AlDoudi
Alrisalah Skandinaviska Stiftelses Första skandinaviska forum för intercivilisatorisk kommunikation gästades av, bland andra Hussain AlDoudi.
Countinue reading ->
Khalil Jaafar Mashab Algehechi
Alrisalah Skandinaviska Stiftelses Första skandinaviska forum för intercivilisatorisk kommunikation gästades av, bland andra Khalil Jaafar Mashab Algehechi.
Countinue reading ->
Rahma Søvik
Alrisalah Skandinaviska Stiftelses Första skandinaviska forum för intercivilisatorisk kommunikation gästades av, bland andra Rahma Søvik.
Countinue reading ->
Dr. Mohammad Shadi Keskin
Alrisalah Skandinaviska Stiftelses Första skandinaviska forum för intercivilisatorisk kommunikation gästades av, bland andra Dr. Mohammad Shadi Keskin.
Countinue reading ->
Muhammed Daho
Alrisalah Skandinaviska Stiftelses Första skandinaviska forum för intercivilisatorisk kommunikation gästades av, bland andra Muhammed Daho.
Countinue reading ->
Shahin Mahmud
Alrisalah Skandinaviska Stiftelses Första skandinaviska forum för intercivilisatorisk kommunikation gästades av, bland andra Shahin Mahmud.
Countinue reading ->

Foto

Video


Sponsors20162018