Vi välkomnar alla till vår kommande boklansering och även Det fjärde Skandinaviska symposiet

Alrisalah Skandinaviska Stiftelse välkomnar alla familjer till barn på Alsalamskolan och Förskolan Alsalam till vår kommande boklansering. Vi kommer att dela ut publikationer på svenska såsom serien om Profetens liv och gärning, Den ädla Koranen, Kom så ber vi!, Guiden för dig som ny i islam och Muslimer och yttrandefrihet i Skandinavien m.fl.
Varje familj till barn i skolan och förskolan kommer att få ett exemplar av serien om Profetens liv och gärning samt serien Kom så ber vi! Även övriga gäster får ta del av dessa unika publikationer.
I samband med boklanseringen öppnar vi även Det fjärde Skandinaviska symposiet med titeln: Prestationskvalitet vid moskéer och islamiska center, uppfattning – sakförhållande – prestation. Evenemanget anordnas i samarbete med de två kuwaitiska organisationerna Rahma International och International Association for Daawa Quality Assurance (ITQAN).

Som avslutning bjuder vi även på lunch.
Datum: lördag 2016-10-29
Tid: 13.30 – 15.30
Lunch: 15.30 – 17.00
Plats: Alsalamskolans gymnastiksal
Hagagatan 51 A, 703 46 Örebro
För vidare information vänligen ring 019-123 146 eller besök vår hemsida www.risalah.se