Ett uttalande från Alrisalah Skandinaviska Stiftelse till alla medarbetare och samarbetande verksamheter:

I dagarna har flera svenska medier rapporterat att den i Bryssel gripna och misstänkta Usama Krayem har arbetat för Alrisalah Skandinaviska Stiftelse år 2013. Andra arbetsgivare som denne Usama har arbetat för är man däremot inte alls lika rask att peka ut och vilja träffa. Kanske man istället borde uppmärksamma och fokusera på personens nuvarande anställning hos Malmö stad?

Personen hade en kortvarig timanställning hos stiftelsen i en byggnation 2013, och det finns ingen som helst anledning att koppla detta som skett flera år tidigare till nyligen väckta terrormisstankar.

Med detta sagt kan man tyvärr inte undgå tanken att svensk media gärna kopplar våld och terrorattacker till vissa svenska muslimska organisationer för att störa relationen mellan dessa och deras samarbetspartners.

Daesh, också kallat IS, är en gemensam fiende för hela det svenska samhället, och dess största offer har alltid varit muslimer. Det är även muslimer som får lida de värsta följderna efter gruppens terrordåd i västerländska samhällen.

Alrisalah Skandinaviska Stiftelse har en lång och väldokumenterad historik av att fördöma attacker och terrordåd runt om i världen och dess ståndpunkt har alltid varit klar och tydlig. Att vi tar avstånd från våld och terror är en självklarhet för den som är bekant med våra principer, värderingar och aktiviteter vilka går att läsa mer om på vår hemsida och i sociala medier.

Alrisalah Skandinaviska Stiftelse har en lång rad samarbeten med myndigheter, tjänstemän och andra aktörer för att bekämpa Daesh och deras ideologi. Vi har den senaste tiden arrangerat föreläsningar, konferenser och släppt publikationer i denna kamp.

Vi måste alla samarbeta för att bevara säkerheten i dagens samhälle. Svenska muslimska organisationer känner sig kränkta och felbehandlade när media pekar ut dem på detta sätt. Det är ytterst beklagligt och gör också vår kamp mot Daesh svårare. Det är oerhört tröttsamt att stup i ett behöva försvara sig mot anklagelser från media och andra aktörer i samhället.

Alrisalah Skandinaviska Stiftelse fördömer all sorts terror och verkar för ett säkert och tryggt Sverige för alla. Vi önskar att politiker och massmedier tar ansvar och inte utsätter stiftelsen och dess verksamheter för fara genom att antyda sådant det inte finns grund för

VD/ Hussein Aldaoudi
Alrisalah Skandinaviska Stiftelse