Monthly Archives: oktober 2014

Skandinaviskt forum om intercivilisatorisk kommunikation

Alrisalah Skandinaviska Stiftelse är ständigt aktivt inom kultur och intercivilisatorisk kommunikation och med att främja arabisk och islamisk kultur. Vår målsättning är att bygga broar mellan de skandinaviska samhällenas olika folklager, bygga upp en harmoni och skapa ömsesidig förståelse. Det … Continue reading