Monthly Archives: februari 2014

Alrisalah Skandinaviska Stiftelse besöker Kuwaits ministerium för Awqs kansli

Mot bakgrund av Alrisalah Skandinaviska Stiftelses arbete för att utvidga och bygga upp goda relationer gjorde Stiftelsens generalsekreterare Shaikh Abdulrahman Al-Akeel, VD Hussein Aldaoudi och PR-chef Hussein Al-Essa ett besök vid Kuwaits ministerium för Awqs kansli. Continue reading

Alrisalah Skandinaviska Stiftelses besök hos Ali Shaddad

Bland de besök i Kuwait som Alrisalah Skandinaviska Stiftelses generalsekreterare shaikh Abdulrahman Al-Akeel, VD Hussein Aldaoudi och PR-chef Hussein Al-Essa gjorde ingick ett hos Ali Abdullah Shaddad, Continue reading

Alrisalah Skandinaviska Stiftelses generalsekreterare och VD besöker chefen för utrikes affärer vid kuwaitiska myndigheten för zakat

Alrisalah Skandinaviska Stiftelses generalsekreterare shaikh Abdulrahman Al-Akeel, VD Hussein Aldaoudi och PR-chef Hussein Al-Essa besökte chefen för utrikes affärer vid kuwaitiska myndigheten för zakat Continue reading

Alrisalah Skandinaviska Stiftelse besöker chefen för internationell samverkan vid ministeriet för Awqaf och islamiska

Alrisalah Skandinaviska Stiftelse besöker chefen för internationell samverkan vid ministeriet för Awqaf och islamiska angelägenheter Som ett i raden av besök till de högsta cheferna på ministeriet för Awqaf och islamiska angelägenheter i Kuwait besökte Alrisalah Skandinaviska Stiftelses generalsekreterare shaikh … Continue reading

Alrisalah Skandinaviska Stiftelse besöker generalsekreteraren för internationella relationer och hadj vid Awqaf-ministeriet i Kuwait

Alrisalah Skandinaviska Stiftelses generalsekreterare shaikh Abdulrahman Al-Akeel och VD Hussein Aldaoudi besökte generalsekreteraren för internationella relationer och hadj vid Awqaf-ministeriet i Kuwait dr Khalaif Alezainah på hans kontor. Continue reading

Stiftelsen besöker ministeriet för välgörenhet och islamiska angelägenheter i Kuwait

Stiftelsens generalsekreterare Shaikh Abdulrahman Al-Akeel och verkställande direktör Hussein Aldaoudi besökte tillsammans statssekreteraren vid ministeriet för välgörenhet och islamiska angelägenheter Dr. Adel Abdullah al-Falah på hans kontor. Continue reading

Stiftelsens verkställande direktör presenterar sin forskning under konferensen i Kuwait

Al-Risalah Skandinaviska Stiftelse lyste med sin närvaro vid konferensen Praktiska metoder inom strategisk planläggning i Kuwait Continue reading

konferensen Praktiska tillvägagångssätt inom strategisk planering i Kuwait

Al-Risalah Skaninaviska Stiftelse deltar i konferensen Praktiska tillvägagångssätt inom strategisk planering i Kuwait Continue reading