Monthly Archives: mars 2013

Islamiska waqf i Nordjylland Aalborg

Alrisalah Skandinaviska Stiftelse är aktiv på många varierande områden som exempelvis utbildning och relationsanknytning. En sådan utformning på verksamheten med olika komponenter som binder ihop hela verksamheten har fått genomslag i Skandinavien Continue reading

Barn och äldreminister på besök i Alsalamskolan

Maria Larsson ansvarig minister för barn och äldreomsorgen från socialdepartementet var på besök i Alsalamskolan onsdagen den 20 februari. Larsson hade som mål att framför vikten av att barn och unga får en så målinriktad utbildning som möjligt Continue reading