Monthly Archives: januari 2013

Alrisalah Skandinaviska Stiftelse i massmedias ögon

Alrisalah Skandinaviska Stiftelse träffar den Saudiska ambassadören Continue reading

Naturvetenskap och teknik

Här kan du läsa mer om utvecklingsavdelningens uppdrag inom naturvetenskap och teknik och vad som är på gång just nu. Vi vill också här sprida kunskap och inspiration om verksamheter som arbetar med att utveckla naturvetenskap och teknik för skolan.
Continue reading

Den nya tekniken bidrar till en innovationsrik skola

Världen blir allt mer globaliserad och med teknikens hjälp så kan man idag göra saker man inte trodde var möjligt något decennium tidigare. Continue reading

Idrottshallen är äntligen klar

Den nionde maj 2011 började Alrisalah Skandinaviska Stiftelse bygga en ny idrottshall för eleverna verksamma i Alsalamskolan. Nu så är äntligen den nya idrottshallen klar. Continue reading

Alrisalah Skandinaviska Stiftelse och dess deltagande i Kuwait konferensen

General sekreterare Sheikh Abdul Rahman Al-Aqil, biträdande generalsekreterare Hussein Aldaoudi och relationsdirektören Hussein Al-Essa var de tre representanterna från Alrisalah Skandinaviska Stiftelse som under 07/01/2013 till 09/01/2013 besökte konferensen i Kuwait som behandlade spetskompetens inom strategisk planering. Continue reading