Monthly Archives: november 2012

Samfund och kommun i unikt samarbete

Matbespisning i skolan, valdeltagande och religiösa konflikter. Det är tre områden som interreligiös dialog kan påverka i positiv riktning. En handfull kommuner, bland annat Örebro, arbetar i dag aktivt med frågorna, men intresset är mycket större än så. Continue reading

Religionen stärker samhällsbyggandet

-Sverige har förändrats från att ha en homogen befolkning till att ha en befolkning med stort inslag av kulturer och människor från andra länder. På så sätt har religionens roll kommit att få en större betydelse i samhällsdebatten. Continue reading

Fittjamoské kan få böneutrop

Böneutrop från minareter har hittills inte skett i Sverige, men nu kan det bli ändring på det. Moskén i Fittja i södra Stockholm har ansökt om böneutrop och nu öppnar kommunen för möjligheten. Continue reading